BIOCREDIT TEST COVID-19 AG

[:vi]

Hãng: Rapigen , Hàn Quốc ?? 

  • Kết quả nhanh trong 10-15 phút.
  • Độ nhạy: 91,67%; Độ đặc hiệu: 99,36%
  • Sử dụng đơn giản, mọi lúc mọi nơi, không cần thiết bị.
  • Tiện lợi với ống pha loãng riêng biệt cho từng xét nghiệm.
  • Đã xuất khẩu đến 44 quốc gia.

[:]