InTec ABO & RhD Test Nhanh Nhóm Máu

[:vi]InTec ABO & RhD Test Nhanh Nhóm Máu ABO & RhD

Độ chính xác 100%

  •  Hãng, chủ sở hữuIntec Product Inc.   Nước Sản xuất: China
  • CE ISO13485
  • Hộp 20 test

 [:]