Wondfo ONE STEP Chlamydia – Test nhanh bệnh Chlamydia

[:vi]Test nhanh phát hiện kháng nguyên Chlamydia trachomatis

  1. Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn châu Âu, CE
  2. Độ nhạy 93.58%
  3. Độ đặc hiệu 99.08%
  4. Kết quả trong vòng 10 – 15 phút
  5. Quy cách: 25 bộ kits/ hộp

[:]